Záznamy z konference OpenAlt 2015

Zveřejnili jsme záznamy z konference OpenAlt 2015. Na videa z jednotlivých přednášek se dostanete přes program a dále rozklinutím ikonky filmového pásu. Jednotlivé videa jsou synchronizovány se slajdy. Od přednášejících jsme dostali celkem 68 pdf. Několik přednášek se bohužel nepodařilo zpracovat, protože si přednášející nevzali mikrofony. Na rozdíl od předchozích let byli navíc zaznamenány i workshopy. Celkem máme 72 videí. O zpracování záznamů se postarala firma Superlectures.