Otevřený dopis Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstvu vnitra

Dobrý den.

Náš spolek OpenAlt z.s. aktivně propaguje otevřené technologie, softwarové i hardwarové, jejich používání, vývoj a samozřejmě osvětu v této oblasti. Neunikla nám proto vaše společná iniciativa vytvořit Bezpečnostní doporučení pro vývoj otevřeného softwaru ve veřejné správě.

Kromě samotného faktu, že takový dokument vůbec vzniká, velmi oceňujeme jeho zveřejnění a možnost zasílání připomínek formou komentářů (issues) i konkrétních návrhů na změny (pull requesty). Doporučení jsou formulována do poměrně jednoduché příručky, nejsou navázána na konkrétní zákonné požadavky nebo paragrafy, ale jsou použitelná obecně. Na tvorbě a doplnění dokumentu se tedy mohou podílet členové našeho spolku i další profesionálové z oboru, jak je přímo vidět z aktivity v repozitáři, takže dokument nejen open source podporuje, ale sám se jeho principy snaží řídit.

Tímto dopisem děkujeme za váš přístup a vyjadřujeme podporu při tvorbě dalších podobných dokumentů nyní i v budoucnu. Rovněž vás zveme na další ročník naší konference OpenAlt (dříve pod názvem LinuxAlt), kterou od roku 2006 pořádáme, a kde je i vždy silné zastoupení přednášek zaměřených na téma bezpečnosti. Uvítáme vás na ní ať už jako partnery, přednášející i návštěvníky.

S pozdravem za spolek OpenAlt z.s.
Michal Stanke, předseda

P. S. Tento dopis jsme zveřejnili také v repozitáři projektu formou issue.