Valná hormada spolku OpenAlt v březnu 2023

Jako současný předseda zvu všechny platné členy spolku OpenAlt na valnou hromadu svolanou na třetí březnový pátek.

Termín: 17. března 2023, 17-18 hod.

Místo: Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 2375/80, Brno

Program:

  • zpráva hospodáře s přehledem příjmů a výdajů spolku a její schválení členy spolku
  • po skončení valné hromady bude následovat pravidelný sraz, kde bych rád vykopl letošní ročník konference

Prosím o účast, aby byla valná hromada usnášeníschopná. Valné hromady se mohou účastnit a hlasovat na ní platní členové spolku, což zahrnuje zejména uhrazení ročního členského příspěvku na náš transparentní účet. Zkontrolujte si prosím, aby váš členský příspěvek dorazil na účet včas před valnou hromadou.

Otevřený dopis Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstvu vnitra

Dobrý den.

Náš spolek OpenAlt z.s. aktivně propaguje otevřené technologie, softwarové i hardwarové, jejich používání, vývoj a samozřejmě osvětu v této oblasti. Neunikla nám proto vaše společná iniciativa vytvořit Bezpečnostní doporučení pro vývoj otevřeného softwaru ve veřejné správě.

Kromě samotného faktu, že takový dokument vůbec vzniká, velmi oceňujeme jeho zveřejnění a možnost zasílání připomínek formou komentářů (issues) i konkrétních návrhů na změny (pull requesty). Doporučení jsou formulována do poměrně jednoduché příručky, nejsou navázána na konkrétní zákonné požadavky nebo paragrafy, ale jsou použitelná obecně. Na tvorbě a doplnění dokumentu se tedy mohou podílet členové našeho spolku i další profesionálové z oboru, jak je přímo vidět z aktivity v repozitáři, takže dokument nejen open source podporuje, ale sám se jeho principy snaží řídit.

Tímto dopisem děkujeme za váš přístup a vyjadřujeme podporu při tvorbě dalších podobných dokumentů nyní i v budoucnu. Rovněž vás zveme na další ročník naší konference OpenAlt (dříve pod názvem LinuxAlt), kterou od roku 2006 pořádáme, a kde je i vždy silné zastoupení přednášek zaměřených na téma bezpečnosti. Uvítáme vás na ní ať už jako partnery, přednášející i návštěvníky.

S pozdravem za spolek OpenAlt z.s.
Michal Stanke, předseda

P. S. Tento dopis jsme zveřejnili také v repozitáři projektu formou issue.

Valná hromada spolku OpenAlt

Vážení členové,

přestože máme teď všichni plno starostí s probíhající epidemií, nesmíme zapomínat ani na náš spolek a měli bychom naplnit alespoň formální náležitosti vyplývající ze stanov.

Dvouleté funkční období naší rady (ve složení: František Kučera, Jiří Beránek, Jan Mareš) již skončilo a je nejvyšší čas svolat valnou hromadu, kde si členové spolku zvolí nové vedení.

Jak už jsem dříve oznámil kolegům v radě, tentokrát už nebudu kandidovat. Nicméně svobodnému softwaru se budu věnovat i nadále a z veřejného prostoru nikam nemizím.

Dle stanov musí být termín valné hromady oznámen minimálně měsíc předem. Svolávám tedy valnou hromadu spolku OpenAlt na neděli 3. května 2020 od 20:00. Valná hromada se bude konat formou videokonference na <https://meet.jit.si/OA> (tzn. stejně jako v minulých letech).

Hlasovat mohou pouze členové tzn. je třeba mít zaplacen členský příspěvek pro letošní rok (100 Kč). Zda máte zaplaceno si můžete zkontrolovat na transparentním účtu: <https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2400098667>.

Prosím o účast – valná hromada je usnášeníschopná jen pokud se jí zúčastní alespoň polovina členů spolku. Pokud bychom se v dostatečném počtu nesešli, bylo by potřeba svolat náhradní valnou hromadu (pravděpodobně o týden později na stejném místě).

Hlavním bodem programu valné hromady bude volba nové rady spolku. Rada si následně zvolí předsedu a hospodáře. Pokud se chystáte do rady kandidovat, popište prosím stručně svoji vizi pokračování spolku a pošlete ji ostatním členům (do této e-mailové konference).

Stanovy jsou k dispozici ve sbírce listin: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=758805>

František Kučera