Valná hormada spolku OpenAlt v březnu 2023

Jako současný předseda zvu všechny platné členy spolku OpenAlt na valnou hromadu svolanou na třetí březnový pátek.

Termín: 17. března 2023, 17-18 hod.

Místo: Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 2375/80, Brno

Program:

  • zpráva hospodáře s přehledem příjmů a výdajů spolku a její schválení členy spolku
  • po skončení valné hromady bude následovat pravidelný sraz, kde bych rád vykopl letošní ročník konference

Prosím o účast, aby byla valná hromada usnášeníschopná. Valné hromady se mohou účastnit a hlasovat na ní platní členové spolku, což zahrnuje zejména uhrazení ročního členského příspěvku na náš transparentní účet. Zkontrolujte si prosím, aby váš členský příspěvek dorazil na účet včas před valnou hromadou.

Otevřený dopis Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstvu vnitra

Dobrý den.

Náš spolek OpenAlt z.s. aktivně propaguje otevřené technologie, softwarové i hardwarové, jejich používání, vývoj a samozřejmě osvětu v této oblasti. Neunikla nám proto vaše společná iniciativa vytvořit Bezpečnostní doporučení pro vývoj otevřeného softwaru ve veřejné správě.

Kromě samotného faktu, že takový dokument vůbec vzniká, velmi oceňujeme jeho zveřejnění a možnost zasílání připomínek formou komentářů (issues) i konkrétních návrhů na změny (pull requesty). Doporučení jsou formulována do poměrně jednoduché příručky, nejsou navázána na konkrétní zákonné požadavky nebo paragrafy, ale jsou použitelná obecně. Na tvorbě a doplnění dokumentu se tedy mohou podílet členové našeho spolku i další profesionálové z oboru, jak je přímo vidět z aktivity v repozitáři, takže dokument nejen open source podporuje, ale sám se jeho principy snaží řídit.

Tímto dopisem děkujeme za váš přístup a vyjadřujeme podporu při tvorbě dalších podobných dokumentů nyní i v budoucnu. Rovněž vás zveme na další ročník naší konference OpenAlt (dříve pod názvem LinuxAlt), kterou od roku 2006 pořádáme, a kde je i vždy silné zastoupení přednášek zaměřených na téma bezpečnosti. Uvítáme vás na ní ať už jako partnery, přednášející i návštěvníky.

S pozdravem za spolek OpenAlt z.s.
Michal Stanke, předseda

P. S. Tento dopis jsme zveřejnili také v repozitáři projektu formou issue.

Valná hromada spolku OpenAlt

Vážení členové,

přestože máme teď všichni plno starostí s probíhající epidemií, nesmíme zapomínat ani na náš spolek a měli bychom naplnit alespoň formální náležitosti vyplývající ze stanov.

Dvouleté funkční období naší rady (ve složení: František Kučera, Jiří Beránek, Jan Mareš) již skončilo a je nejvyšší čas svolat valnou hromadu, kde si členové spolku zvolí nové vedení.

Jak už jsem dříve oznámil kolegům v radě, tentokrát už nebudu kandidovat. Nicméně svobodnému softwaru se budu věnovat i nadále a z veřejného prostoru nikam nemizím.

Dle stanov musí být termín valné hromady oznámen minimálně měsíc předem. Svolávám tedy valnou hromadu spolku OpenAlt na neděli 3. května 2020 od 20:00. Valná hromada se bude konat formou videokonference na <https://meet.jit.si/OA> (tzn. stejně jako v minulých letech).

Hlasovat mohou pouze členové tzn. je třeba mít zaplacen členský příspěvek pro letošní rok (100 Kč). Zda máte zaplaceno si můžete zkontrolovat na transparentním účtu: <https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2400098667>.

Prosím o účast – valná hromada je usnášeníschopná jen pokud se jí zúčastní alespoň polovina členů spolku. Pokud bychom se v dostatečném počtu nesešli, bylo by potřeba svolat náhradní valnou hromadu (pravděpodobně o týden později na stejném místě).

Hlavním bodem programu valné hromady bude volba nové rady spolku. Rada si následně zvolí předsedu a hospodáře. Pokud se chystáte do rady kandidovat, popište prosím stručně svoji vizi pokračování spolku a pošlete ji ostatním členům (do této e-mailové konference).

Stanovy jsou k dispozici ve sbírce listin: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=758805>

František Kučera

GraalVM – logo

Rozhovor s Jaroslavem Tulachem o GraalVM

GraalVM – logo

Pracujete na projektu GraalVM. Graal ale není jen VM – co všechno pod tento projekt spadá a jakými způsoby ho lze používat?

Graal je opravdu velký projekt. Občas až tak velký, že je těžké na něco zásadního nezapomenout. Ale pojďme to zkusit:

Primární v GraalVM je překladač. Ten překládá Java bytecode do nativního kódu. A je v tom dobrý. Takže spousta programů napsaných v moderních jazycích a přeložených pro JVM běží na GraalVM rychleji.

Velmi oblíbenou částí GraalVM je takzvaná Native Image. Systém pro konverzi Java bytekódu do spustitelných souborů. Pokud byste chtěli svůj Java program používat na příkazové řádce, přeložte jej pomocí Native Image. Protože pak nastartuje dříve než řeknete švec.

GraalVM si hodně zakládá na podpoře různých jazyků a jejich vzájemné interoperabilitě. Zkombinujte JavaScript, Javu, Ruby, R do jednoho procesu a nechte je si vzájemně vyměňovat objekty. Vše bude hladce fungovat a navíc pekelně rychle.

Kromě dynamických jazyků umí GraalVM spustit i staticky přeložené jako je C, C++, Fortran, Rust, atd. GraalVM pak dokáže tyto jazyky běžet v bezpečném režimu a hlídat zdali nedělají nějaké moc velké divočiny.

Krásnou věcí je, že nástroje jako je debugger, profiler, atd. stačí pro GraalVM napsat jen jednou a ony fungují pro všechny jazyky.

A tohle je jen krátký seznám výhod, které GraalVM nabízí…

OpenAlt – přednáška o GraalVM – červen 2019

Jak jste se k téhle práci vlastně dostal?

Kdysi dávno jsem zakládal NetBeans a navrhoval NetBeans Platformu. Před dvaceti lety, v říjnu 1999, nás koupil Sun Microsystems. Byla to vůbec první akvizice velké americké počítačové firmy v regionu. Od té doby se věci dost vyvinuly: z NetBeans je projekt Apache NetBeans, ze Sunu je Oracle a já už primárně nepracuji na NetBeans, ale v OracleLabs na projektu GraalVM. Ale i za to vděčím NetBeans – napsal jsem totiž knihu o návrhu aplikačních rozhraní Practical API Design a díky ní mne přijali do OracleLabs.

Jaká je vaše role na projektu? Jak vypadá váš běžný pracovní den?

Role se mění, ale to, co mně baví nejvíc je vymyslet si něco bláznivého, něco, co všichni považují za nemožné. Pak chodím okolo a přesvědčuji ostatní, aby udělali něco tak a něco jinak. Aby si v rámci toho, co stejně dělají, vybrali tu vhodnější variantu. A pak se to všechno vezme, zamíchá a složí dohromady.

Tento postup se mi již mnohokrát osvědčil. Když to vyjde, tak z toho vznikne něco, v co málokdo věřil, ale o to větší radost z toho pak člověk má. Naposledy jsem se takhle pobavil s T-Tracem – no nekoupili byste si to?

Takže povídat si s kolegy je velkou částí mé práce. Ale i když uspěji a přesvědčím je, tak ono se to pak samo dohromady nesloží, takže ještě zbývá spousta programování, které je třeba dodělat.

GraalVM i OpenJDK (Java) jsou vydané pod svobodnou licencí GNU GPL. Jak se může člověk zapojit do vývoje? Jsou příspěvky zvenku vítané? Jak bych měl postupovat, když chci opravit nějakou chybu nebo implementovat novou funkčnost?

GraalVM se dodává ve dvou edicích. Zdrojové kódy k CE – komunitní verzi jsou dostupné pod různými otevřenými licencemi. Hlavní repozitoří je graal na GitHubu. To určuje způsob přispívání: forknout, nakódovat a udělat Pull Request. Více na stránce pro přispěvatele.

Pokud by měl kdokoli zájem o práci v naší pobočce v Praze či v Brně, tak není lepším doporučením než GraalVM zkusit použít a pokud něco nefunguje úplně ideálně, tak to opravit a vylepšit. Většina kódu je napsána v Javě a lze jej upravovat v libovolném editoru (i v NetBeans a těch druhých dvou vývojových prostředích). Není to moc těžké a řekl bych, že takový Pull Request je mnohem lepší než životopis vyšperkovaný nekonečným seznamem zkratek všech populárních technologií.

Díky za rozhovor.