Valná hromada spolku OpenAlt

Vážení členové,

přestože máme teď všichni plno starostí s probíhající epidemií, nesmíme zapomínat ani na náš spolek a měli bychom naplnit alespoň formální náležitosti vyplývající ze stanov.

Dvouleté funkční období naší rady (ve složení: František Kučera, Jiří Beránek, Jan Mareš) již skončilo a je nejvyšší čas svolat valnou hromadu, kde si členové spolku zvolí nové vedení.

Jak už jsem dříve oznámil kolegům v radě, tentokrát už nebudu kandidovat. Nicméně svobodnému softwaru se budu věnovat i nadále a z veřejného prostoru nikam nemizím.

Dle stanov musí být termín valné hromady oznámen minimálně měsíc předem. Svolávám tedy valnou hromadu spolku OpenAlt na neděli 3. května 2020 od 20:00. Valná hromada se bude konat formou videokonference na <https://meet.jit.si/OA> (tzn. stejně jako v minulých letech).

Hlasovat mohou pouze členové tzn. je třeba mít zaplacen členský příspěvek pro letošní rok (100 Kč). Zda máte zaplaceno si můžete zkontrolovat na transparentním účtu: <https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2400098667>.

Prosím o účast – valná hromada je usnášeníschopná jen pokud se jí zúčastní alespoň polovina členů spolku. Pokud bychom se v dostatečném počtu nesešli, bylo by potřeba svolat náhradní valnou hromadu (pravděpodobně o týden později na stejném místě).

Hlavním bodem programu valné hromady bude volba nové rady spolku. Rada si následně zvolí předsedu a hospodáře. Pokud se chystáte do rady kandidovat, popište prosím stručně svoji vizi pokračování spolku a pošlete ji ostatním členům (do této e-mailové konference).

Stanovy jsou k dispozici ve sbírce listin: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=758805>

František Kučera