Otevřený dopis Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ministerstvu vnitra

Dobrý den.

Náš spolek OpenAlt z.s. aktivně propaguje otevřené technologie, softwarové i hardwarové, jejich používání, vývoj a samozřejmě osvětu v této oblasti. Neunikla nám proto vaše společná iniciativa vytvořit Bezpečnostní doporučení pro vývoj otevřeného softwaru ve veřejné správě.

Kromě samotného faktu, že takový dokument vůbec vzniká, velmi oceňujeme jeho zveřejnění a možnost zasílání připomínek formou komentářů (issues) i konkrétních návrhů na změny (pull requesty). Doporučení jsou formulována do poměrně jednoduché příručky, nejsou navázána na konkrétní zákonné požadavky nebo paragrafy, ale jsou použitelná obecně. Na tvorbě a doplnění dokumentu se tedy mohou podílet členové našeho spolku i další profesionálové z oboru, jak je přímo vidět z aktivity v repozitáři, takže dokument nejen open source podporuje, ale sám se jeho principy snaží řídit.

Tímto dopisem děkujeme za váš přístup a vyjadřujeme podporu při tvorbě dalších podobných dokumentů nyní i v budoucnu. Rovněž vás zveme na další ročník naší konference OpenAlt (dříve pod názvem LinuxAlt), kterou od roku 2006 pořádáme, a kde je i vždy silné zastoupení přednášek zaměřených na téma bezpečnosti. Uvítáme vás na ní ať už jako partnery, přednášející i návštěvníky.

S pozdravem za spolek OpenAlt z.s.
Michal Stanke, předseda

P. S. Tento dopis jsme zveřejnili také v repozitáři projektu formou issue.

Zaštiťujeme Ubuntu CZ/SK

S týmem spravujícím web, fórum a wiki české a slovenské komunity sdružující se okolo Ubuntu.cz jsme se domluvili na sdílení naší infrastruktury. Stejně jako v předchozích případech s L10N.cz, Mozilla.cz a Linux Mint CZ&SK, tak i nyní se webové stránky Ubuntu.cz přestěhují na náš server, kde se o ně budeme starat.

Pokud jsou mezi vámi fanoušci Ubuntu, moc doufám, že se zapojíte na fóru, přidáte se do skupiny na Telegramu, nebo pomůžete s údržbou a aktualizací wiki. A samozřejmě pokud vás spíš zajímá Firefox, Linux Mint nebo překlady, tak se se stejným zápalem podíváte na Mozilla.cz, Linux-Mint-Czech.cz nebo L10N.cz.

Ohodnotili jste přednášky z OpenAltu 2021?

Moc jsme doufali, že dokážeme letošní konferenci uspořádat naživo, a že loňský rok zůstane výjimkou. Bohužel byla čísla neúprosná a během prázdnin bylo nad slunce jasné, že pořádat v listopadu velkou akci pro několik set lidí by byl nezodpovědný risk. Proto jsme se už v létě rozhodli zopakovat jednou osvědčený online formát.

Díky včasnému rozhodnutí i podpoře našich partnerů v čele s Red Hatem a WebMeetingem jsme dokázali podruhé naplnit pět online místností pro celý víkend, a to jak programem, tak docela slušně návštěvníky. Pokud se počítáte mezi ně, moc vám děkuji za čas, který jste s námi strávili, a poprosím vás, abyste ohodnotili navštívené přednášky. Otevřete program a u zhlédnuté přednášky klepněte na palec, který vám otevře formulář pro její hodnocení.

Pokud vám OpenAlt před týdnem utekl a chcete to napravit, na YouTube jsou záznamy živého přenosu ze čtyř místností s přednáškami. Videa jednotlivých přednášek s vystříhanými přestávkami pro vás ještě připravujeme a opět je uveřejníme na YouTube a doplníme do programu. Za hodnocení na základě záznamu budeme samozřejmě také moc rádi.

Zmínil jsem partnery, zmínil jsem návštěvníky, ale spoustu svého volného času konferenci věnovali naši přednášející, moderátoři, a organizační tým, do kterého jsem měl tu čest opět patřit a na podobě konference se podepsat. Se zkušenostmi z předchozího roku to byl zase úplně nový zážitek. Jako je každý OpenAlt neopakovatelný z hlediska programu, tak je neopakovatelný i pro nás, co ho připravujeme. Až budete hodnotit přednášky, napište tam také, co se nám na konferenci podařilo nebo nepodařilo. A nebo do toho pojďte s námi a zanechte svou stopu v OpenAltu 2022.

Moc doufám, že v tom roce 2022 bude možnost uspořádat konferenci alespoň částečně naživo, a že se všichni vrátíme do Brna. Já osobně jsem totiž šanci připravovat živou konferenci ještě neměl. Kterýkoliv jiný rok bych vám tu řekl, ať si poznačíte datum pro další ročník na první víkend v listopadu. COVID tu s námi ale nejspíš ještě zůstane, a kdo ví, jestli nakonec nevyměníme tradiční termín za tradiční místo konání. Těšíme se na vás příští rok a případně na některém z našich srazů.


za OpenAlt z.s. a organizační tým konference
Michal Stanke

Linux Mint CZ&SK ve správě spolku OpenAlt

Před rokem jsme na náš server přestěhovali L10N.cz, na přelomu roku přibyla Mozilla.cz, a nyní přijímáme do správy i web a fórum Linux Mint CZ&SK. Web založil na podzim 2012 Libor Schejbal (aka Satapouch) a mezi podzimem 2016 a 2019 jsem je spravoval já. Po téměř dvou letech se tak vracím na místo činu, tentokrát s pomocí celého spolku. Web a fórum začínáme stěhovat na náš server a infrastrukturu, kterou využivají i L10N.cz a Mozilla.cz, a následně se postaráme o jejich další běh.

Aktualizováno 20. 7. 2021: Po dvou týdnech máme web, fórum a související nástroje zmigrované na server OpenAltu a registrace domény je prodloužená na dalších 8 let.

Dalším naším projektem se stává Mozilla.cz

Stránky Mozilla.cz a jejich komunita přináší informace o nových verzích Firefoxu, Thunderbirdu, a také sdružuje přispěvatele do české lokalizace (překladu) těchto programů a dalších projektů Mozilly. Komunita Mozilla.cz vznikla v roce 2009 jako nepřímý nástupce CZilly, která tím tehdy asi po osmi letech ukončila činnost. A protože už tak dlouho neodmyslitelně patří mezi české komunity rozšířených open source projektů a zapojuje se i v námi letos „převzatém“ projektu L10N.cz i spolku samotném, dohodli jsme se na zastřešení také Mozilla.cz. Do samotného obsahu webu jako spolek zasahovat nebudeme, ale zajistíme jeho samotný chod, hosting na našem serveru a infrastrukturu okolo.